Vi undersöker fuktig jord

Denna vecka var uppdraget att vi skulle tillsätta vatten till de olika jordproverna, sand, lera och humus. De fick hälla på vatten med en pipett och sedan känna på proverna. De skulle sedan prova vilken av proverna som gick att rulla. Leran var lättast att rulla.

2016-10-06-12-15-56 2016-10-06-12-16-15 2016-10-06-12-16-20 2016-10-06-12-17-06 2016-10-06-12-17-22 2016-10-06-12-17-44 2016-10-06-12-18-23